Kvalitetssäkring

Kvalitetsföreskrifter för översättare:

Sprachenmax översättare uppfyller följande krav: 

 • De har målspråket som sitt modersmål.
 • De har en utmärkt språkkompetens i käll - och målspråket.
 • De är bra på att hitta informationer som de behöver för sitt översättararbete. 
 • De har fackkunskap och är allmänbildade.
 • De är akademiker med olika fackinriktningar och kan visa upp minst 3 års översättarerfarenhet.


Gentemot ledningen av Sprachenmax har översättarna följande förpliktelser:

 • De måste vara tillgängliga och hålla deadlines.
 • Vidareutbildning och kvalitetskontroll 
 • Arbetsetik och tystnadsplikt

Kvalitetsföreskrifter av projektledningen:

Våra projektledare säkrar kvaliteten av ert översättningsprojekt.

Hos oss får ni snabba och kompetenta råd. Er förfrågan bearbetas omedelbart. Den information som behövs för att lämna en offert, t.ex. målgrupp, referensmaterial, lokalisering och leveranstider, diskuterar vi över telefon. Under mellantiden tittar företagsledningen på era texter och ger er en icke-bindande offert.

De olika faserna av ert översättningsprojekt omfattar:
 

 • Följa, övervaka samt uppföljning av hela processen från offert till leverans.
 • Hitta passande översättare för ert projekt. 
 • Vid önskemål genomför vi Proofreading, Editing och Lokalisering genom en andra facköversättare.
 • Kontroll av fullständighet, layout, rättstavning, syntax och stil.
 • DTP vid önskemål

Contact

callcenter-medium-2.png

Vue d'ensemble de nos sites.

Liste de prix

preisliste-kl-pdf.jpg

Devis transparent sur la base du nombre de mots dans la langue source.

Certification

DIN EN ISO 9001:2008

Nous sommes certifiés DIN EN ISO 9001:2008.

Brochure illustrée

brochure-kl-pdf.jpg

Faites-vous une idée de nous.

Opinions de nos clients

kundenstimmen.png

» Peu importe la combinaison linguistique dont nous avons besoin,-Sprachenmax s’occupe de tout vite sans lésiner sur la qualité