Kvalitetssikring

Sprachenmax oversættere lever op til følgende krav:

 • De har målsproget som modersmål.
 • De råder over en fremragende sprogkompetence i både kilde- og målsproget.
 • De behersker researchteknikker som sætter dem i stand til at skaffe de nødvendige informationer og bruge disse i oversættelsesarbejdet.
 • De har faglig indsigt og en høj almen dannelse.
 • De har universitetsuddannelser indenfor de forskelligste fag og har mindst 3 års erfaring med oversættelser.


Overfor Sprachenmax ledelse har oversætterne følgende forpligtelser:

 • Rådighed og overholdelse af afleveringsaftaler
 • Videreuddannelse og kvalitetskontrol 
 • Fagetik og tavshedspligt

Projektledelsens kvalitetsretningslinjer:

Vores projektledere sikrer kvaliteten af dine oversættelsesprojekter.

Hos os rådgives du hurtigt og kompetent. Din forespørgsel bearbejdes omgående. Den information, som skal bruges i tilbudsfasen, som f.eks. målgruppe, referencemateriale, lokalisering og leveringstider, afklarer vi i en personlig telefonsamtale. I mellemtiden gennemser ledelsen dine dokumenter og udformer et uforpligtende tilbud.

Oversættelsesprojektets faser omfatter:
 

 • Ledsagelse, overvågning og opfølgelse på processen fra tilbud til levering
 • Uddelegering af opgaven til den passende oversætter til dit projekt
 • Efter ønske ekstra proofreading, editing og lokalisering ved en anden fagoversætter
 • Kontrol af fuldstændighed, layout, retskrivning, syntaks og stil
 • DTP efter ønske

Kontakt

callcenter-medium-2.png

Vores filialer.

Prisliste

preisliste-kl-pdf.jpg

Transparent prisdannelse på basis af ord i kildesproget.

Registrering

DIN EN ISO 9001:2008

Vi er registreret hos DIN EN ISO 9001:2008.

Imagebrochure

brochure-kl-pdf.jpg

Lær os at kende.

Kommentarer fra kunder

kundenstimmen.png

» Hurtig, hurtigere den hurtigst stor oversættelse selskab Sprachenmax.

» Elsker at få mit arbejde med stor kvalitet-kærlighed Sprachenmax.